Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Vi vill att alla ska få komma hem

Boendeekonomi är jättekul. På allvar.

Boendeekonomi är jättekul och det finns massor av anledningar till det. Till exempel att vissa bor här och andra bor där. Att här känns tryggt och där känns lite hotfullt. Att tusentals svenskar inte har någonstans att bo över huvud taget... Men det här låter ju inte alls jättekul?

Att lösa problem som har med boende att göra är det som driver oss framåt och en del av vår mission – att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vi vet att vi på SBAB kan göra så mycket mer än att bara låna ut pengar. Att vi genom att samverka med alla som påverkar bostadsmarknaden i Sverige kan se till att den blir hållbar - både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

För ju fler som känner sig trygga med sitt boende, ju fler som får möjligheten att komma hem, desto bättre kommer hela vårt samhälle att må. Och det är då, som boendeekonomi blir jättekul, på allvar.

Komma hem (Låda Låda Låda) - Björn Gustafsson feat. Julia Frej

Vi vill bidra till bättre boende och boendeekonomi

Fyra stora utmaningar som vi arbetar med:

1. Brist på kunskap ger sämre förutsättningar

Den som vet mer kan fatta bättre beslut. SBAB vill verka för att sprida kunskap och öka transparensen kring boendeekonomi, bostadsmarknaden och svensk ekonomi. Vi bidrar därför genom bland annat vår chefs- och boendeekonom med analyser och prognoser kopplade till svensk ekonomi i stort, bostadsmarknaden, bostadspriser och boräntor. Genom Booli tillhandhåller vi också statistik över utbudet, efterfrågan på bostäder och prisutvecklingen på bostäder. Läs mer på vår blogg

2. Olika behov kräver olika bostäder

Idag uppger 243 av 290 kommuner att de har underskott på bostäder. Grupper som redan är utsatta på olika sätt drabbas särskilt hårt. Oavsett om du är nyanländ, studerande, nyligen separerad, behöver flytta till äldreboende eller hemifrån är det viktigt att det finns bostäder som passar just ditt behov. Det kräver politiska åtgärder men också samverkan mellan aktörerna på bostadsmarknaden. Förutom att sprida kunskap om problematiken så diskuterar SBAB med aktuella partners potentiella samarbeten för nya boendeformer.

3. Det ska vara hållbart att bygga och bo

Smartare byggande och boende kan bidra till att vi uppnår FN:s hållbarhetsmål. Samtidigt är det viktigt att bostäderna produceras i enlighet med lagar och är socialt hållbara. SBAB erbjuder gröna bolån och bostadsobligationer som finansierar miljö- och klimatsmart byggande. Vi leder även ett samarbetsprojekt med byggbranschen och beställare av bostäder för att minska skattefusk och orimliga arbetsvillkor för de som bygger våra hem.
Läs mer om vårt arbete

4. Alla har rätt till bostad och social trygghet

Minst 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige idag. Det är ett humanitärt och samhälleligt misslyckande. Vi vill sprida kunskap om problemet men också hjälpa till mer aktivt. Därför samverkar SBAB med bland andra Stockholms stadsmission, Situation Stockholm och Faktum. Läs mer om våra partners