Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Vi vill att alla ska få komma hem.

Att lösa utmaningar som har med boende att göra är det som driver oss framåt och en del av vår mission – att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vi vet att vi på SBAB kan göra så mycket mer än att bara låna ut pengar. Att vi genom att samverka med alla som påverkar bostadsmarknaden i Sverige kan se till att den blir hållbar - både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

För att lyckas med det behöver vi en större förståelse för bostadsmarknaden, både på individ- och samhällsnivå. Därför har vi genomfört en studie med djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer vilket resulterat i en rapport.

Fyra stora utmaningar vi jobbar med:

 • 1. Brist på kunskap ger sämre förutsättningar

  Den som vet mer kan fatta bättre beslut. SBAB vill verka för att sprida kunskap och öka transparensen kring boendeekonomi, bostadsmarknaden och svensk ekonomi. Vi bidrar därför genom bland annat vår chefs- och boendeekonom med analyser och prognoser kopplade till svensk ekonomi i stort, bostadsmarknaden, bostadspriser och boräntor. Genom Booli tillhandhåller vi också statistik över utbudet, efterfrågan på bostäder och prisutvecklingen på bostäder.
  Läs mer på vår blogg

 • 2. Olika behov kräver olika bostäder

  Idag uppger 243 av 290 kommuner att de har underskott på bostäder. Grupper som redan är utsatta på olika sätt drabbas särskilt hårt. Oavsett om du är nyanländ, studerande, nyligen separerad, behöver flytta till äldreboende eller hemifrån är det viktigt att det finns bostäder som passar just ditt behov. Det kräver politiska åtgärder men också samverkan mellan aktörerna på bostadsmarknaden. Förutom att sprida kunskap om problematiken så diskuterar SBAB med aktuella partners potentiella samarbeten för nya boendeformer.

 • 3. Det ska vara hållbart att bygga och bo

  Smartare byggande och boende kan bidra till att vi uppnår FN:s hållbarhetsmål. Samtidigt är det viktigt att bostäderna produceras i enlighet med lagar och är socialt hållbara. SBAB erbjuder gröna bolån och bostadsobligationer som finansierar miljö- och klimatsmart byggande. Vi leder även ett samarbetsprojekt med byggbranschen och beställare av bostäder för att minska skattefusk och orimliga arbetsvillkor för de som bygger våra hem.
  Läs mer om vårt arbete

 • 33 000

  4. Alla har rätt till bostad och social trygghet

  Minst 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige idag. Det är ett humanitärt och samhälleligt misslyckande. Vi vill sprida kunskap om problemet men också hjälpa till mer aktivt. Därför samverkar SBAB med bland andra Stockholms stadsmission, Situation Stockholm och Faktum.
  Läs mer om våra partners

Komma Hem – låtarna

Vissa bor i hus, andra bokstavligen i en låda. Lyssna på våra låtar om boendesituationen.

Hur blev det en musikvideo?

Se alla avsnitt av Boendeekonomi är jättekul, säsong 2.