Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Jobba hos oss

Jämställdhet

Jämställdhet är ett självklart förhållningssätt inom SBAB som påverkar och genomsyrar organisationen på flera olika sätt. SBAB strävar efter jämställdhet oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder, religion och sexuell läggning.

Kompetens och rekrytering

Vi strävar efter en jämn könsfördelning i organisationens alla led. Vår målsättning är lika andel män och kvinnor i ledande befattningar. Vi ska ha en tydlig rekryteringsprocess som stöder vår målsättning om att ha en jämn könsfördelning.

Arbete och föräldraskap

På SBAB ska alla anställda kunna kombinera arbete och föräldraskap. SBAB uppmuntrar både män och kvinnor att ta föräldraledigt genom att bidra med 10 procent av lönen under 360 dagar innan barnet är 18 månader, samt att ersätta inkomstbortfall upp till 90 procent för löner över maxbeloppet hos försäkringskassan.

Hållbart företagande

Läs mer om hur SBAB arbetar med hållbart företagande och medarbetarfrågor inom företaget: