Hållbart företagande

Kontakta oss - hållbarhet

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör SBAB:s hållbarhetsarbete.

Du kan även maila till cr@sbab.se.

Stina Sandell
Chef Hållbart Företagande

stina.sandell@sbab.se

+46 739 86 51 12