Hållbart företagande

Mål och strategi

Hållbart företagande är viktigt för att skapa långsiktiga värden för oss själva och våra intressenter. För oss handlar hållbart företagande om sunda finanser, ansvar och transparens, och hållbart boende.


Sunda finanser

Med långsiktig lönsamhet kan vi vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.


Ansvar och transparens

Vi är öppna och transparenta och tar ansvar både som kreditgivare och arbetsgivare.


Hållbart boende

Vi finansierar hållbart boende som leder till lägre miljöbelastning och en bättre boendemiljö.