Hållbart företagande

Mål och strategi

Ett hållbart företagande är viktigt för att skapa långsiktiga värden för företaget och våra intressenter. För oss handlar hållbart företagande om sunda finanser, ansvar och transparens, och hållbart boende.


Sunda finanser:

Med långsiktig lönsamhet kan vi vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ansvar och transparens:

Vi är öppna och transparenta och tar ansvar både som kreditgivare och arbetsgivare.

Hållbart boende:

Vi finansierar hållbart boende som leder till lägre miljöbelastning och en bättre boendemiljö.