Hållbart företagande

Tre fokusområden

SBAB:s styrelse har fastställt tre särskilt viktiga fokusområden inom hållbart företagande, vilka tillsammans skapar grunden till ett gemensamt förhållningssätt för hur SBAB ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Sunda finanser

Som bank är vi en del av samhällets grundläggande infrastruktur. Väl fungerande banker bidrar till utveckling och sysselsättning i samhället. Vi är med och skapar förutsättningar för privatkunder att bygga en ekonomisk trygghet genom att spara och låna i livets olika skeenden och vi möjliggör för företag att kunna verka och växa. Det innebär också att vi måste ta ansvar för hur vi skapar värde för bolaget och att vi gör det på ett sätt så att allmänheten känner förtroende för oss och vår verksamhet. Sunda finanser med långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva och investera hållbart i vår verksamhet och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

 

Ansvar och transparens

 

Vårt ansvar som kreditgivare

Vi strävar efter att erbjuda finansiella produkter som är hållbara, såväl för den enskilde individen, företaget eller bostadsrättsföreningen, som för samhället i stort. En förutsättning för det är en sund kreditgivning. Det innebär bland annat att vi är tydliga och öppna kring villkor och produkter samt att försäljning och marknadsföring sker på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att våra kunder fullt ut förstår villkoren när de köper en produkt eller tjänst av oss och känner sig trygga när de fattar ett viktigt ekonomisk beslut. Vi strävar efter att vara enkla att förstå samt att vara tydliga och transparenta i kreditprocessen. Kunden ska känna sig trygg med SBAB som långivare och i sitt ekonomiska åtagande. Det är också viktigt att vi som bank medverkar till att motverka finansiell brottslighet samt upprätthåller en hög standard avseende banksäkerhet och banksekretess för att skydda våra kunder och minimera risken att företaget utnyttjas i samband med ekonomisk brottslighet.

Vårt ansvar som arbetsgivare

SBAB:s medarbetare är företagets viktigaste tillgång. För att nå vår vision och uppsatta mål är det viktigt att vi har engagerade medarbetare och ledare som motiverar och föregår med gott exempel.

 

Hållbart boende

SBAB har lång erfarenhet och kunskap inom bostadsfinansiering och frågor som rör bostaden och boendet finns djupt förankrade i företagets rötter. I Sverige finns många samhällsutmaningar med ekonomisk, social eller miljömässig koppling till bostaden. Med ett stort engagemang för hållbart boende vill vi vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling.