Ansvar och transparens

Som bank har vi en viktig funktion i samhället. Vi är en del av en finansiell infrastruktur som gör det möjligt för privatpersoner att köpa ett eget boende och för företag att finansiera fastigheter för bostadsändamål. Med det följer ett stort ansvar.

Vi strävar efter att erbjuda finansiella produkter och tjänster som är hållbara, såväl för den enskilde individen, fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen, som för samhället i stort. Det innebär att vi som bank är:

Ansvarsfullt och transparent erbjudande

Sund och ansvarsfull kreditgivning utgör själva grunden för vår verksamhet. För oss innebär det att vi är öppna och tydliga kring villkor och produkter och att vi bedriver försäljning, marknadsföring och kreditprövning på ett ansvarsfullt sätt. Vi tycker det är viktigt att sprida information och dela med oss av vår kunskap, våra insikter och vår kompetens. Med tillgång till stora mängder data för vi en proaktiv dialog med våra kunder för att öka medvetenheten och transparensen på bostadsmarknaden och kreditmarknaden.

Vår verksamhet bygger på förtroende

SBAB vill som bank bidra till ett välfungerande finansiellt system. Därför riktar vi ett stort fokus på säkerhets- och regelverksfrågor. På SBAB hanterar vi löpande stora mängder känslig data, däribland personlig information om våra kunder. Att vi respekterar den personliga integriteten, agerar etiskt och verkar för en hög säkerhetsnivå i verksamheten är avgörande för våra kunders och omvärldens förtroende för SBAB. Det är även mycket viktigt för oss att motverka korruption och verka för god sed. SBAB vidtar förebyggande åtgärder mot korruption och har interna regler för åtgärder mot otillåten påverkan som följer Institutet Mot Mutors kod mot korruption i näringslivet.

Tillsammans för klimatet

Näringslivet, däribland SBAB, har en viktig roll i att uppnå nationella och internationella klimat- och miljömål. Vi är med och finansierar hållbara boenden som leder till lägre miljöbelastning. Vi utvecklar också produkter och tjänster som hjälper våra kunder att tänka och agera mer hållbart i allt som rör hemmet.

Inkluderande bostadsmarknad

Genom dialog och samverkan vill vi bidra till bättre, sundare och mer inkluderande boendemiljöer. Vi tycker att det är viktigt att vårt samhälle och våra bostäder byggs utifrån de förutsättningar som finns idag, och kanske ännu viktigare, i framtiden.

Läs mer om målområdet i vår årsredovisning.


FN:s globala hållbarhetsmål

Inom detta målområde bidrar vi på olika sätt till dessa mål:

Ikon för FN:s globala mål nr 8
Ikon för FN:s globala mål nr 11
Ikon för FN:s globala mål nr 12
Ikon för FN:s globala mål nr 13