Fakta om SBAB

Vår historia

SBAB har funnits sedan 1985. Det har hänt mycket med bolaget sedan dess och här kan du läsa om vår spännande historia och resa.

Från fyra anställda till Tokyo-börsen

Vår verksamhet startades den 1 juli 1985 med att finansiera de statliga bostadslånen. Tidigare hade dessa finansierats via statsbudgeten. I slutet av året hade vi fyra medarbetare.

Året efter avskaffades regleringarna för bostadsobligationer och allt kapital fick lånas upp i konkurrens på den svenska marknaden.

I juli 1989 övertog vi förvaltningen av statliga bostadslån från Boverket. Kreditprövningen och förvaltningen av lån på regional nivå låg dock kvar hos länsbostadsnämnderna.

Valutaregleringen avskaffades och den internationella kapitalmarknaden öppnades för alla finansiella institutioner i Sverige. Vi etablerade oss tidigt på två stora internationella kreditmarknader: Tokyo och London.

SBAB är ursprungligen en förkortning för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

Från konkurrens på lika villkor till låneansökan via internet

Vår konkurrensutsatta utlåning startade 1991 då vi fick rätt att lämna bottenlån i konkurrens med andra bostadslånegivare. Året efter började all vår långivning drivas i egen regi och vår särställning på bostadskreditmarknaden upphörde. Ett kundcenter etablerades i Karlstad för att sköta förvaltningen av lån som övertogs från länsbostadsnämnderna.

Kreditförlusterna hade under några år ökat bland de myndighetsbeslutade lånen. Genom en omstrukturering av de statliga bostadslånen med sämre kreditkvalitet överläts delar av vår lånestock till Venantius. Samtidigt förvärvades andra lån med högre kreditkvalitet. Resultatet blev en ungefär lika stor lånestock, men av betydligt högre kvalitet.

Kundcentret i Karlstad byggdes ut för att ge bättre service åt privatkunder. 1998 lanseras en låneansökan för privatkunder på webben och den utvecklades snabbt till en allt viktigare försäljningskanal.

Från stärkt utmanarroll till nya finansieringstekniker

Rollen som utmanare stärktes. 2003 sänktes räntan för bostadsrätter och fritidshus till samma nivå som villaräntan. 2005 avskaffades topplånen.

Flera nya samarbeten inleddes, bland annat med Ikanobanken och ICA banken.

Under 2004 lanserades ett automatiserat lånelöfte, där kunderna via webbplatsen inom några sekunder kunde få ett kreditbeslut direkt på skärmen.

SBAB breddade sina finansieringstekniker och genomför värdepapperiseringstransaktioner. Som första bolåneaktör i Sverige gav SBAB:s dotterbolag, SCBC, år 2006 ut säkerställda obligationer med högsta möjliga kreditbetyg från Moody's och Standard & Poor's.

Från bolån till bank

I april 2007 utökade vi produktutbudet till att omfatta sparande till privatpersoner. Initialt erbjöds två kontoprodukter. Under 2009 började vi även att erbjuda inlåning till företag och bostadsrättsföreningar.

I december 2009 lämnade vi in en ansökan om tillstånd att bedriva bankrörelse till Finansinspektionen, vilken beviljades i november året därpå.