Fakta om SBAB

VD och företagsledning

Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s roll och arbete.

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. VD rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i SBAB.

Lämplighetsbedömning

I samband med att styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare tillsätts och vid behov gör vi i SBAB en lämplighetsbedömning.

Läs lämplighetsbedömningen här.


Senast uppdaterad den 1 augusti 2014