Fakta om SBAB

Styrelse

Bo Magnusson

Styrelseordförande

Högre bankutbildning (SEB)
Född
1962
Invald 2013
Styrelseuppdrag: Carnegie Investment Bank AB och Carnegie Holding AB, Rikshem AB och Rikshem intressenter AB, AB Sverige Säkerställda Obligationer (publ), styrelseordförande i samtliga uppräknade och styrelseledamot i KBC Bank N.V., Bmag AB, Föreningen Vikborgsöns Parkintressenter utan personligt ansvar
Tidigare erfarenhet: Ställföreträdande VD och koncernchef i SEB och andra ledande befattningar inom SEB

Jakob Grinbaum

Vice styrelseordförande

Fil.kand.
Född
1949
Invald 2010
Styrelseuppdrag: Oscar Properties Holding AB (ordförande), Fjärde AP-fonden (vice ordförande), AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), Stiftelsen Östgötagården Uppsala, idrottsföreningen IK Sirius, J Grinbaum Finanskonsult, Jernhusen AB, ATS Finans Holding AB och ATS Finans AB
Övriga uppdrag: Advisory Board vid Genesta Property Nordic
Tidigare erfarenhet: Vice VD, koncerntreasury och koncerncorporate development i Nordea

Carl-Henrik Borg

Ledamot

Jur kand
Född
1952
Invald 2015
Styrelseuppdrag: Lägenhetsbyte Sverige AB (ordförande), Chiffer Media Aktiebolag (ordförande) och CABO consulting AB
Övriga uppdrag: Egen företagare och digital rådgivare
Tidigare erfarenhet: VD för Hemnet, grundare/senior partner i Webanalys Sitesfaction


Lars Börjesson

Ledamot

Civilingenjör
Född
1964
Invald 2014
Styrelseuppdrag: Taggsvampen AB, Dovana Holdning AB
Övriga uppdrag: VD och koncernchef för KGH Customs Services
Tidigare erfarenhet: VD Stena Technoworld, Direktör strategi och affärsutveckling Stena metall, Senior partner Accenture bl.a. managing director Accenture Management Consulting Nordic

Johan Eriksson

Ledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1982
Utsedd 2016
Styrelseuppdrag: BRF Trekanten Liljeholmen
Övriga uppdrag Projektledare IT, SBAB, ordförande i den lokala klubben för SACO på SBAB

Eva Gidlöf

Ledamot

Fil kand /Samhällsvetarexamen
Född 1957
Invald 2017
Styrelseuppdrag: Mercuri International Group AB, Metria AB (ordförande), SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (vice ordförande), Uniflex AB, Stockholms Handelskammare, International Womens Forum Sweden och Mondrago Consulting AB
Övriga uppdrag: SNS Förtroenderåd och valberedning
Tidigare erfarenhet: Bl.a. VD Capgemini Sverige, VD Bankgirocentralen, vice koncernchef Tieto och tidigare erfarenhet från ett 25-tal olika styrelser i företag, myndigheter och organisationer

Daniel Kristiansson

Ledamot

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Född
1974
Invald 2016
Styrelseuppdrag: Vasallen AB, Villekulla (ekonomisk förening)
Övriga uppdrag: Kansliråd Regeringskansliet

Kristina Ljung

Ledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1966
Utsedd: 2016
Styrelseuppdrag:
Övriga uppdrag: Kundansvarig Köp och Byt, Privatmarknad SBAB, ordförande i den lokala klubben för Finansförbundet på SBAB

Jane Lundgren Ericsson

Ledamot

Jur kand (Stockholm), LL.M (London)
Född
1965
Invald 2013
Styrelseuppdrag: Miskatonic Musik Aktiebolag (suppleant)
Övriga uppdrag: Executive Director & Head of Lending på Svensk Exportkredit
Tidigare erfarenhet: VD SEK Securities och andra ledande befattningar inom Svensk Exportkredit AB

Karin Moberg

Ledamot

Civilekonom
Född 1963
Invald 2009
Styrelseuppdrag: FriendsOfAdam, DORO AB
Övriga uppdrag: VD Friends of Adam
Tidigare erfarenhet: VD Telia e-bolaget, Marknadsdirektör och tf. Kommunikationsdirektör TeliaSonera, Managementkonsult

Margareta Naumburg

Ledamot, Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född 1964
Utsedd: 2017
Övriga uppdrag: Compliance Officer SBAB, medlem i den lokala klubben för SACO på SBAB

 

Senast uppdaterad den 1 juni 2017