Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Om SBAB

Kontakta oss

Vi har flera representanter på plats som gärna deltar i paneler för att berätta hur just SBAB bidrar till ett bättre samhälle.

Om Robert Boije, chefsekonom på SBAB

Robert Boije är chefsekonom på SBAB. Han är doktor i nationalekonomi och har tidigare bland annat varit chefsekonom på Riksrevisionen och Finansinspektionen, samhällspolitisk chef på Saco och utrednings/analyschef på Riksbanken och Finansdepartementet. Robert har lång erfarenhet av samhällsekonomiska frågor, den makroekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken. Robert är särskilt väl insatt i penning- och finanspolitik, skattesystemet och bostadspolitiska frågor. Han är även kunnig när det gäller skuldsättningsproblematiken och de finansiella marknaderna. Robert är en flitig samhällsekonomisk debattör och har flera gånger medverkat i radio och TV och vid större seminarier, bland annat partiernas ekonomisk-politiska seminarier i Almedalen.

Robert Boije kan t.ex. bidra med inblick i:

 • Hur stor är egentligen bostadsbristen? Är behovet lika med den reella efterfrågan?
 • Hur kan vi i ökad utsträckning bygga bostäder för ”alla”?
 • Vad gör vi om vi får en ny lågkonjunktur snart när penning- och finanspolitiken redan är expansiva?
 • Är penningpolitiken väl utformad med tanke på riskerna på bostadsmarknaden?
 • Vad händer egentligen på bostadsmarknaden nu?
 • Har vi en bostadsbubbla eller inte?
 • Vilken betydelse har kreditreglerna och bankernas kreditgivning?
 • Vad innebär amorteringskravet för bostadsmarknadens funktionssätt?
 • Hur ska man väga nya makrotillsynsåtgärder mot finanspolitiska åtgärder?


Kontakt

Robert nås på robert.boije@sbab.se eller via telefonnummer 0702-694591

 

Om Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB

Claudia är expert på boende, bostadsmarknaden och boendeekonomi. Hon har lång erfarenhet av mäklar-, fastighets- och bankbranschen och har därmed djup insikt i bostadsmarknaden. Claudia har en förmåga att göra svårbegripliga privatekonomiska frågor begripliga. Hon fokuserar starkt på trender på bostadsmarknaden samt boendeekonomi som rör relationer, familjer och äldre. Bland annat kan Claudia förklara hur förändringar på bostadsmarknaden påverkar människors liv.


Claudia kan tex bidra med inblick i:

 • Bostadsmarknaden i stort: rörlighet (t.ex. hyror, bostadskö, flyttskatt, prisökningar/prisfall), hinder och möjligheter
 • Hur det som sker på bostadsmarknaden interagerar med/påverkar andra marknader, bl.a. arbetsmarknaden och möjligheten för unga att studera
 • Boendeekonomiska frågor kopplat till relationer, familjer och äldre, tex. vad som gäller vid ett samboskap eller hur mycket föräldrar behöver spara för att ha råd med en kontantinsats för sina barn
 • Handfasta tips på hur man hanterar sin boendeekonomi smartare, t.ex. hur man förbereder sig inför en bostadsbubbla
 • Trender och tendenser på bostadsmarknaden, t.ex. hur mycket efterfrågan på fritidshus förändras bland svenska folket
 • Bostadsrättsföreningar: trender, utmaningar och möjligheter
 • Mäklarbranschen: efterfrågan, priser och trender

På Claudias blogg finns även exempel på ämnen som hon brukar prata kring.

Kontakt

Claudia når du på claudia.wormann@sbab.se eller 0709-906814.

 

Om Mikael Wårell, Analyschef Företag & Brf på SBAB

Mikael är expert på fastighets- och nyproduktionsfinansiering inom segmentet bostäder, vilket inkluderar nyproduktion för bostadsrättsföreningar. Han har varit engagerad i flera projekt, utredningar och forum som rör konsumentskyddet vid förvärv av nyproducerade bostadsrätter bl a frågor som rör ekonomiska planer, garantier och säkerheter till bostadsrättsföreningar och insatsgarantier för konsumenter. Mikael debatterar gärna dagens utmaningar på nyproduktionsmarknaden för bostadsrätter dels projektutvecklarnas utmaning med att sälja tillräckligt många bostadsrätter på ritning för att få igång projekt men också aktuella ämnen som konsumenternas möjlighet att bryta bindande förhandsavtal vid förseningar.

Mikael kan tex bidra med inblick i:

 • Fastighetsfinansiering inom segmentet bostäder (äldre, vård, omsorg, hyresrätter, ungdoms- och studentbostäder)
 • Projektfinansiering för bostadsrättsföreningar
 • Konsumenttrygghet och transparens vid köp av nyproducerad bostadsrätt
 • Utmaningar med nya upplåtelseformer
 • Bostadsrättsföreningar

Kontakt

Mikael når du på mikael.warell@sbab.se eller 0727-443831.

 

Om Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB

Malin har lång erfarenhet av frågor kring Hållbarhet och Shared value (dvs hur näringslivet kan utveckla sin verksamhet för att både skapa lönsamhet och förbättra samhället). Hon brinner för frågor som transparens inom bankbranschen samt hur branschen ska verka för att bättre ta hand om nyanlända. Både som arbetsplats men även i form av sitt erbjudande. Dessutom arbetar hon mycket med samarbeten kring hur vi bättre kan hitta lösningar för människor i utsatthet kopplat till boende.

Malin kan tex bidra med inblick i:

 • Inkluderande bostadsmarknad
 • Integration av hållbarhetsarbete
 • Agenda 2030 som en katalysator för innovation och företagsöverskridande samarbeten


Kontakt

Kontakta Malin på malin.pellborn@sbab.se eller 0702 - 53 45 28.

 

För kontakt gällande press eller våra talespersoner kontakt SBAB:s presschef Erik Wennergren på erik.wennergren@sbab.se alternativt 0724 - 51 79 37