Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Om SBAB

En bomarknad för alla – utan urholkade finansiell stabilitet

Dag: 3 juli 2019 09:00 - 09:30

Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A

Idag är stora delar av samhället uteslutna från bolånemarknaden på grund av bland annat finansiella åtgärder som ska säkra finansiell stabilitet. Behöver dessa vara i motsats till varandra?

Vikten av en kontinuerlig bostadsproduktion är stor. Den är vital för samhällets ekonomiska utveckling. Kontinuerlig bostadsproduktion kräver en stabil efterfrågan vilket i sin tur tarvar en tillgänglighet på finansiering. Amorteringskrav och bolånetak i all ära, men behöver åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten verkligen utesluta stora delar av samhället från bolånemarknaden?

Medverkande från SBAB

Robert Boije, chefsekonom SBAB

Robert Boije är chefsekonom på SBAB. Han är doktor i nationalekonomi och har tidigare bland annat varit chefsekonom på Riksrevisionen och Finansinspektionen, samhällspolitisk chef på Saco och utrednings/analyschef på Riksbanken och Finansdepartementet. Robert har lång erfarenhet av samhällsekonomiska frågor, den makroekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken. Robert är särskilt väl insatt i penning- och finanspolitik, skattesystemet och bostadspolitiska frågor. Han är även kunnig när det gäller skuldsättningsproblematiken och de finansiella marknaderna. Robert är en flitig samhällsekonomisk debattör och har flera gånger medverkat i radio och TV och vid större seminarier, bland annat partiernas ekonomisk-politiska seminarier i Almedalen.

Övriga medverkande

  • Peter Svensson, VD, Peab Bostad
  • Thomas Persson, regionchef Öst, Magnolia Bostad
  • Per Svensson, (moderator) VD, Croisette