Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Om SBAB

Bostadsbristen – vad krävs för att lösa den?

Dag: 4 juli 2019 12:00 - 13:00

Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A

Bostadsbristen biter sig fast och det krävs en mängd åtgärder för att lösa problemet. Men vilka åtgärder? Bör lösningar riktas mot bostadsmarknadens efterfrågan eller utbud?

Ett antal olika modeller har testats, med olika framgång, och ett antal frågor behöver få svar. Varför kan vissa bygga och andra inte? Varför får vissa ihop kalkylerna och andra inte? Vilka byggs det för? Hur stor är egentligen bostadsbristen? Välkommen att lyssna till en rad spännande inspel från olika hörn av fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

  

Medverkande från SBAB

Sten Hansen, analytiker SBAB

Sten är doktor i nationalekonomi och har lång erfarenhet av finansiell- och makroekonomisk analys från bland annat Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksgälden och Finansinspektionen. Några av Stens specialområden är hushållens konsumtion, portföljval och skuldsättning, bostadsmarknadens funktionssätt samt analys av makroekonomiska obalanser.

Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB

Claudia är expert på boende, bostadsmarknaden och boendeekonomi. Hon har lång erfarenhet av mäklar-, fastighets- och bankbranschen och har därmed djup insikt i bostadsmarknaden. Claudia har en förmåga att göra svårbegripliga privatekonomiska frågor begripliga. Hon fokuserar starkt på trender på bostadsmarknaden samt boendeekonomi som rör relationer, familjer och äldre. Bland annat kan Claudia förklara hur förändringar på bostadsmarknaden påverkar människors liv.

Övriga medverkande

  • Johan Perslow, Managing Director, Bergsundet Development
  • Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande, (S), Luleå kommun
  • Jenny Linné, avdelningschef för produktionsledning och exploatering, Tyresö kommun
  • Eva Ahlin, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Region Gotland
  • Åsa Uhlin, (moderator) chefredaktör, Veckans Affärer
  • Jack Lindgren, arkitekt, Sweco