Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Låna

Gröna lån för hållbart boende

Lån för miljö- och energiförbättrande åtgärder, till riktigt bra ränta.

Fastigheter, lokaler och bostäder står för en stor del av den totala energianvändningen. Nu finns möjlighet för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att få Gröna lån – ett lån till riktigt bra ränta för att genomföra miljöförbättrande åtgärder.

Det ska löna sig att energieffektivisera 

Om ni planerar att ta ett lån för att genomföra en åtgärd i fastigheten som bidrar till en lägre energiförbrukning och/eller förbättrad miljö kan vi erbjuda en ränterabatt. När ni väljer vårt Gröna lån får ni en starkare boendeekonomi och tillsammans bidrar vi till en bättre boendemiljö.

Energieffektiviserande åtgärder kan omfatta: 

  • Tilläggsisolering av tak eller fasader
  • Fönsterbyte
  • Ventilation med energiåtervinning
  • Byte av värmekälla till fossilfritt alternativ
  • Byte av allmänbelysning till LED och tidsstyrning
  • Individuell mätningsutrustning av el eller vatten

Miljöförbättrande åtgärder kan omfatta:

  • Uppgradering till nybyggnadsnorm av ventilation
  • Utbyte av giftigt material (PCB, asbest)
  • Byte av tvättstugeutrustning till bättre energiklass

Ovanstående åtgärder ska genomföras i energibesparande och/eller miljöförbättrande syfte och enligt allmänt beprövade metoder.

Detta gäller för Gröna lån

Gröna lån erbjuds till kunder som har minst tio miljoner i lån hos SBAB. Lånet kan bindas upp till fem år och har en amorteringsplan på maximalt den aktuella investeringens livslängd. Det gröna lånet erhåller en ränterabatt som är giltligt under tio år från och med lånets utbetalningsdag. För att få Gröna lån krävs att lånet kan godkännas vid sedvanlig kreditprövning och att lånet uppfyller kriterierna för miljöförbättring eller energieffektivisering. På begäran ska låntagaren kunna uppvisa underlag på utförd investering i enlighet med offert. Om investeringen inte kan styrkas har SBAB rätt att kräva återbetalning av erhållen ränterabatt.